Thịt heo nuôi không chuồng: Một Phong Trào trên Toàn Cầu

Thế giới dần loại bỏ mô hình nuôi heo nái trong chuồng mang thai, hướng tới hệ thống sản xuất không lồng nhân đạo hơn.

Ai đã tham gia phong trào này?

Do các lo ngại về phúc lợi của heo nái nuôi trong chuồng trại chật hẹp, các chính sách về luật pháp, công nghiệp và doanh nghiệp đang dần dần loại bỏ việc sử dụng các chuồng mang thai.

Vì sao hướng đến một thế giới không còn chuồng mang thai?

Trong suốt thời gian mang thai 112-115 ngày, hầu hết heo nái bị nhốt trong các chuồng mai thai làm bằng kim loại, giữ riêng biệt, chật hẹp đến nỗi chúng không thể quay người. Bị giam giữ trong chuồng mang thai, heo nái phải chịu đựng một số vấn đề phúc lợi nghiêm trọng, bao gồm cả bệnh tật về thể chất và tinh thần.

Vietnam

Chúng tôi sẽ hỗ trợ và thực hiện các hành động nhằm thúc đẩy sức khoẻ và phúc lợi động vật, và loại bỏ các thực tiễn trái với "Năm Quyền tự do" và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của những thực tiễn đó. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tập trung vào: ... Đối với lợn: chuồng mang thai, cắt đuôi; phẫu thuật thiến.

Với hơn 2.000 nhà hàng trên toàn cầu, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một tác động đáng kể đến việc tìm kiếm nguồn cung ứng bền vững trong lĩnh vực của chúng tôi, cũng như đối xử nhân đạo với động vật trong suốt chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Carnival Corporation & plc hỗ trợ phong trào của ngành công nghiệp thịt heo để loại bỏ dần mô hình chuồng mang thai, và nỗ lực để đảm bảo rằng nhà cung cấp thịt lợn của chúng tôi sẽ không sử dụng chuồng vào năm 2022"

Nhấn vào bản đồ để xem các cam kết theo từng khu vực

 

Vietnam Placeholder
Vietnam

[btnsx id=”442″]

Tất cả các thương hiệu hiển thị trên trang web này đều là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và không phải là một sự xác nhận hay giới thiệu các công ty đó. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu hoặc các liên kết đến các trang web của các bên thứ ba không có ý nghĩa, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng các tổ chức đó xác nhận hoặc có liên kết với trang web này.